СИТЕ ХОТЕЛИ ВО ГРЦИЈА

Информации

За да добиете понуда согласно Вашито барање и потреби како и тоа на крај од постапката да направите резервација потребно е да внесете точни податоци за структура на патници, нивна возраст како и датум на престој.

Барањето понуда може да биде според регион, место или за конкретен хотел.

Цените кои ги добивате при барање на понуда се моментални и истите можат да претрпат промени до моментот на резервација.

Валидни се само оние резервации со целосна уплата согласно постапките при правење на истата. Секоја потенцијална промена ќе подлежи на дополнителни  услови и тарифи.